YILDIZ KOÇLUK AKADEMİSİ

Nasıl bir anne baba olmak istiyorsunuz ?

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn koçluğu, öğrenci koçluğu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Ebeveyn  davranışları öğrencilerin başarısında kilit bir rol oynamaktadır. Çoğunlukla ebeveyn davranışları düzeltildiğinde öğrencinin davranışlarındaki değişim daha olumlu olmaktadır.

Ebeveyn Koçu, ebeveynleri şu anda bulundukları durumdan nasıl bir anne baba olmak istediklerine dair hedeflerine ulaşmaları konusunda destekler. Kişiye ayna tutarak, artılarını ve eksilerini daha objektif biçimde görmesini sağlar. Nasıl ve nedenlerle zaman harcamak yerine, bugüne ve çözüme odaklı pratik ve yapıcı yöntemler kullanır. Ebeveyn Koçluğunun en önemli özelliği ise direktif olmamasıdır. Anne babanın kendi aile yaşantısının uzmanı olduğunu kabul eder. Anne babalar alternatifler çerçevesinde kendi ebeveynlik değerlerine ve yaşamlarına uygun, aynı zamanda çocuklarının mizacına uygun yöntemleri seçerek aksiyon planlarını hazırlarlar. Ebeveyn koçu ise bu sürecin ilerlemesine destek olur.

Özellikle yeni anne babalar, ebeveynlik rolünden farklı beklentiler, bebeğin gelişiyle çocuklu yaşamdaki denge, farklı disiplin metotları ve suçluluk, endişe gibi birçok duygusal karmaşa ile baş etmek zorunda kalmaktadır. Bunların üzerine yoğun iş yaşamı, stres, maddi kaygılar ve ebeveyn çocuk ilişkisinde kaliteli zaman eksikliği eklenince anne baba ile çocuk arasındaki bağ zayıflar. Bu da aile içi iletişimde, sevgi ve anlayışta sorunlara yol açmaktadır.

Başarıya giden yolda çocuğunuz için bir engel misiniz yoksa başarının mihenk taşlarından biri misiniz?

- HİKMET YILDIZ