YILDIZ KOÇLUK AKADEMİSİ

Kişisel , profesyonel yetkinliklerinizi ve liderlik becerilerinizi geliştirmek ister misiniz?

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesine odaklanarak liderlerin kapasitelerini artırma temeline dayanan bireysel ve takımsal lider yetiştirme sürecidir. yönetici koçluğunda amaç ; liderlerin iletişimde oldukları bireyleri en üst seviyede etkileyerek performans artırma ve dolayısıyla kurum hedeflerini gerçekleştirmektir. yönetici koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır. kişisel , profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.

Yönetici Koçluğu Size Neler Kazandıracak?

 • İlişkilerde ahenk, uyum ve güven oluşturmak.
 • Bireyin kişisel bütünlüğünü sağlayarak dinamik ilişkiler kurmasını sağlamak.
 • Temel yaşam stratejilerini oluşturmak: Kişisel misyon, vizyon, ilke ve değerler oluşturarak yaşama anlam katmak.
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce ve algı sistemlerini anlama becerilerini geliştirmek.
 • Doğru sorular sormayı öğrenerek doğru ve gerçeği bulmak, konunun özünü kavrama yeteneklerini geliştirmek.
 • Kişisel gelişimin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamak.
 • Öğrenme sürecini ve Sonuç almayı Kolaylaştırmak.
 • Kurumun hedeflerine yönelik hizmet vermeyi hedefleyen Kurumsal Koçluk, şirketlerin sürdürebilir gelişimleri için değişime ve yeni stratejilere adaptasyonuna destek verir.
 • Aynı amaçla bütünün içindeki bireysel parçaların da birbiri ile “yaratıcı” bir uyum, sağlıklı ve etkin bir iletişim sağlamalarının yanı sıra bütünün performans ve başarısına doğrudan etki eder.
 • Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştirebileceğini öğrenmek.
 • Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmek.
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamında nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlere nasıl karar vereceğimizi ve bunları nasıl geliştireceğimizi öğrenmek.
 • Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağımızı öğrenmek.
 • Liderlik, becerilerini geliştirmek.
 • Çatışmaları çözümlemek ve kazanan stratejiler oluşturmak.
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmak, karizma oluşturmak ve etki yaratmak.
 • Esneklik yeteneğini geliştirmek.
 • İç barışı sağlamak, olumlu bir tavır geliştirmek, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek.