YILDIZ KOÇLUK AKADEMİSİ

Kişisel , profesyonel yetkinliklerinizi ve liderlik becerilerinizi geliştirmek ister misiniz?

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesine odaklanarak liderlerin kapasitelerini artırma temeline dayanan bireysel ve takımsal lider yetiştirme sürecidir. yönetici koçluğunda amaç ; liderlerin iletişimde oldukları bireyleri en üst seviyede etkileyerek performans artırma ve dolayısıyla kurum hedeflerini gerçekleştirmektir. yönetici koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır. kişisel , profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.

Yönetici Koçluğu Size Neler Kazandıracak?